Консултации

80.00 лв.

Изберете подходящата за Вас консултация, в зависимост от вашите нужди и цели:

Категория:

Описание

Видове консултации:

Консултация свързана с начина на хранене, възстановяване, сън и стрес:

Консултацията включва:

 • Проследяване на хранителните навици и цели
 • Проследяване на качеството на съня
 • Проследяване на физическия и психически стрес

Консултация за определяне физическото състояние и нужди на трениращия:

Консултацията включва:

 • Функционално тестиране
 • Биомеханичен анализ на тялото
 • Анализ за мускулен баланс, функция и симетрия.
 • Измерване на подкожни мазнини (само на живо)
 • Определяне на рисков фактор за контузии

В тази консултация нашите треньори ще направят нужните тестове, за да определят вашето физическо състояние и нужди, базирани на вашите цели.

Консултация за механика при бягане и спринтиране (само на живо)

Консултацията включва:

 • Анализ на позицията на тялото при спринтове
 • Анализ на всяка фаза при спринтирането
 • Функционален и анатомичен анализ на частите на тялото за подобряване ефективността при бягане
 • Тестове за координация

В тази консултация нашите треньори ще напрваят нужните тестове, за да определят вашето ниво и направят нужните корекции, за да оптимизирате механиката на тичане и спринтиране.

Консултация за подобряване механиката и техника при отскачане 

Консултацията включва:

 • Анализ на двигателните качества в различните фази на отскока от един и два крака
 • Контрол при отскачане и презимяване
 • Измерване на вертикален отскок от два крака
 • Измерване на хоризонтален отскок от два крака
 • Проверка за проблеми и дисбаланс

В тази консултация нашите треньори ще направят нужните тестове, за да определят вашето моментно състояние и напрвят нужните корекции, за да подобрите параметрите на вашият отскок и взривна сила.

Консултация за подобряване механиката и бързината при смяна на посока и анализ на възможността за бърза смяна на посоката и работа за механиката на странично движение.

Консултацията включва:

 • Анализ на механиката при смяна на посоката
 • Тестове в различните вариатовности на смяна на посоката
 • Анализ на всички фази при смяна на посоката
 • Съвети за подобряване различните фази при смяна на посоката

В тази консултация нашите треньор ще напрвят нужните тестове и анализи, за да определят вашето моментно състояние и ще предпишат нужните корекции за по-добро представяне.

Консултация за определяне на силовия капацитет и техника при изпълнение на основни силови упражнения

Какво включва консултацията:

 • Детайленен анализ на моментнотно състояние на техниката на упражненията и корекции.
 • Безплатна консултация за прогресиране и подобряване на силовия капацитет.
 • Тестиране на силови качества.
 • Анализ и корекция на мъртва тяга
 • Анализ и корекция на вдигане на щанга от легнало положение.
 • Анализ и корекция при клякането с щанга
 • Анализ и корекция при упражнение раменна преса
 • Анализ и корекция на олимпийски движения

В тази консуталция нашите треньори ще определят моментното Ви ниво на изпълнение на основните силови упражнения, коригирайки техниката.

Консуталция за подобряване нивото на издръжливост и механика на бягане

Какво включва консултацията:

 • Анализ на техниката на тичане и нужни корекции за подобряването.
 • Тестирания на основна издръжливост, темпова и скоростна издръжливост.
 • Лактатен тест.
 • Определяне на тренировъчни зони в зависимост от целта.
 • Определяне на нивото за абсорбция на обема кислород от белите дробове към кръвообращението.
 • Съвети за подобряване на всички аспекти на двигателното качество издръжливост.

В тази консултация нашите треньори ще определят нивото на вашата издръжливост и ще направят нужните корекции при механиката на бягане.

След като закупите наша консултация, нашия екип ще се свърже с вас, за да определите ден и час за провеждането й. Консултациите могат да се провеждат и онлайн през платформата на ZOOM само за определените тестове.