Методът

КАКВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАМЕ ?


 • Fat grizp
 • Ботуши за инверсия
 • Ластици за рестрикция на кръвообращението
 • Норматек системи за възстановяване
 • Система за определяне на вертикалния отскок
 • Технологии за по здраво и функционално стъпало

СПОРТНА ПОДГОТОВКА


 • Функционално тестиране
 • Биомеханичен анализ на тялото
 • Анализ за мускулен баланс, функция и симетрия
 • Измерване на подкожни мазнини
 • Физически тестирания за определяне нивото на бързина, скоростно-силови качества, сила, издръжливост, баланс
 • Определяне на рисков фактор за контузии
 • Изготвяне на тренировъчна методика
 • Периодично тестиране за контрол на резултатите

ГОРЕНЕ НА МАЗНИНИ И ПОКАЧВАНЕ НА МУСКУЛНА МАСА


 • Функционално тестиране
 • Биомеханичен анализ на тялото
 • Анализ за мускулен баланс, функция и симетрия
 • Измерване на подкожни мазнини
 • Изготвяне на тренировъчна методика
 • Периодично тестиране за контрол на резултатите