[vc_row][vc_column][gymedge-vc-infotext icon=“fa fa-handshake-o“ title=“ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“]Декларация за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА.

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, адрес и имейл адрес се обработват от КИЛИКС ТРЕЙД ЕООД за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на КИЛИКС ТРЕЙД ЕООД. Съгласието си предоставям за периода, необходим за изпълнение на преддоговорното или договорно отношение между мен иКИЛИКС ТРЕЙД ЕООД, а след това за по-краткото от:
1) предвидения период за съхраняване на договорни документи съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България или
2) периода от 5 години.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес ……., както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.
[/gymedge-vc-infotext][/vc_column][/vc_row]